1977

Star Wars Episode 4 A New Hope สตาร์ วอร์ส ภาค 4 ความหวังใหม่
8.6
HD

Star Wars Episode 4 A New Hope สตาร์ วอร์ส ภาค 4 ความหวังใหม่

ภาพยนตร์เดินเรื่องใน “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ กาแลกซี อันไกลแสนไกล” เล่าเรื่องของนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพเรียกตัวเองว่า ...